Kwiek Nieuws 1

Het is alweer een poosje geleden dat we een nieuwsbrief hebben rondgestuurd, maar er is nu wel het e.e.a. te meldenAdvendo:Allereerst willen we vanuit het bestuur de Advendo leden welkom heten. Er is vanuit Kwiek nog weinig tot geen communicatie geweest naar jullie rechtstreeks. Ons bestuur bestaat formeel uit drie leden,...