Kwiek Nieuws 1

Het is alweer een poosje geleden dat we een nieuwsbrief hebben rondgestuurd, maar er is nu wel het e.e.a. te melden

Advendo:

Allereerst willen we vanuit het bestuur de Advendo leden welkom heten. Er is vanuit Kwiek nog weinig tot geen communicatie geweest naar jullie rechtstreeks. 

Ons bestuur bestaat formeel uit drie leden, zijnde Linda van Sundert, Gepke de Boer en Arnold van der Lee. Robin v. Zomeren sluit daar “tijdelijk” bij aan om Advendo te vertegenwoordigen.
De taakverdeling is als volgt: Linda doet bij ons de ledenadministratie en is aanspreekpunt voor G-gym, Gepke concentreert zich op jeugd en de Activiteiten commissie en ik op ouderen en het penningmeesterschap.
Voor Advendo zal er voorlopig weinig veranderen. Zoals sommige al gemerkt hebben, liggen de contributies tussen Kwiek en Advendo nog niet op 1 lijn.
Dit heeft o.a. te maken met een ander kostenmodel. We zullen hier geleidelijk stappen in gaan zetten.
Mocht iemand daar ideeën bij hebben dan nodigen we je graag uit om aan te sluiten in het bestuur. We kunnen alle hulp gebruiken.

Vrijwilligers:

In onze jaarvergadering hebben we besloten per groep een vrijwilliger te benoemen voor een periode van 1 jaar. De rol rouleert daarna weer in de groep.
De vrijwilliger vormt de verbinding tussen bestuur en de groep. Dat maakt dat afstanden wat korter worden tussen bestuur en de leden.
De vrijwilliger per groep wordt toegevoegd in een communicatie groepje waar we als bestuur hulpvragen kunnen stellen of mededelingen kunnen doen.
Deze hulpvragen kunnen vervolgens door de vrijwilligers zelf worden opgepakt of doorgespeeld worden, net als de mededelingen, naar de andere leden.
Andersom werkt dit natuurlijk ook, waarin de groep snel vragen kan stellen aan het bestuur en we zorgen op deze manier dat onze antwoorden dan ook voor iedereen zichtbaar worden.

Voor niet alle groepen hebben we nog een vrijwilliger. Controleer in je eigen groep of iemand al aangemeld is of dat iemand nog moet worden aangewezen.
Aanmelden kan via penningmeester@kwieksportvereniging.nl (graag naam, groep en 06 nummer aangeven)

Website en ledenadministratie:

De laatste tijd hebben we hard gewerkt aan integratie tussen de diverse websites en aan een nieuwe ledenadministratie.
Dit kun je zien op www.kwieksportvereniging.nl. Mochten ook hier ideeën of tips zijn dan horen we dat uiteraard zeer graag. Ook hier kunnen we veel hulp gebruiken.

Incasso:

Gekoppeld aan de nieuwe ledenadministratie zit ook de incasso. Normaliter had deze al plaatsgevonden in deze tijd van het jaar, maar het werkt nog niet zoals we willen.
We hopen dit eind april, begin mei te kunnen doen. Tot die tijd hoeven jullie dus niets te doen.
Mochten daar nu (of later) vragen over zijn of fouten in zitten, neem dan even contact op met penningmeester@kwieksportvereniging.nl

Overige:

Uiteraard spelen er ook zat andere vragen, bijvoorbeeld omtrent het vervangen van de zalen in Langeraar en Nieuwveen.
Ook proberen we nieuwe sporten en groepen op te starten.
We bespreken dit soort zaken met de vooruitgeschoven vrijwilligersgroep, alsmede dus ook de communicatie.
Mocht er dus een vraag hierover zijn dan verzoek ik je deze te stellen aan jouw groepsvrijwilliger.
Mocht deze er nog niet zijn dan hoop ik dat deze dus snel wordt aangesteld.


Tot zover

Arnold van der Lee
Penningmeester Kwiek

Blijf op de hoogte

Wilt u onze berichten beslist niet missen? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang al onze updates direct in uw mailbox.

Kwiek Sportvereniging

Volg ons op instagram

© 2021 s.v. Kwiek – Privacyverklaring